Sculpture Portfolio > MEM

Mem 4
Mem 4
Wood,plxiglas,digital photography
14W"X14H"X2.5D"
2012