Sculpture Portfolio > MEM

Mem 2
Mem 2
Wood,plxiglas,digital photography,thread
14W"X14H"X2.5D"
2012